Nadjačajmo tišinu. Zaustavimo nasilje u porodici

Počela kampanja 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici

Nadjačajmo tišinu. Zaustavimo nasilje u porodici

Odjeljenje za rodnu ravnopravnost Ministarstva pravde i ljudskih prava, u saradnji sa Sistemom Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i Organizacijom za evropsku bezbjednost i saradnju, Misije u Crnoj Gori, pokrenulo je kampanju “16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici”, pod sloganom Nadjacajmo tišinu. Zaustavimo nasilje u porodici. Tim povodom, u ponedjeljak, 26. novembra, u hotelu Podgorica održan je okrugli sto na temu «Nasilje u porodici» sa ciljem da se sagleda trenutno stanje kada je u pitanju meduinstitucionalna saradnja i napredak u sprecavanju nasilja u porodici, te uspješnosti u implementaciji Zakona o zaštiti od nasilja u porodici.

Na okruglom stolu koji je okupio predstavnike Vlade Crne Gore, predstavnike Sistema Ujedinjenih nacija u Crnoj Gori i Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju, Misije u Crnoj Gori, kao i predstavnike institucija koje se bave implementacijom Zakona o zaštiti od nasilja u porodici najavljeno je i formiranje Politickog kluba za borbu protiva nasilja u porodici koji ce u kontinuitetu vršiti nadzor i sprovoditi mjere neophodne za stvaranje svih uslova za punu realizaciju Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i Protokola o postupanju u slucajevima porodicnog nasilja. Takode, najavljeno je i formiranje Lige Izuzetnih muškaraca koja ce, na dobrovoljnoj osnovi, okupiti muškarce koji ce biti svojevrsni promoteri kampanje protiv nasilja u porodici.

16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici” je medunarodna kampanja koju je pokrenuo prvi Institut za globalno žensko liderstvo i podržao Centar za žensko globalno liderstvo 1991. godine. Ucesnice/i Kampanje obilježavaju datume izmedu 25. novembra – Medunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i 10. decembra - Medunarodnog dana ljudskih prava, kako bi simbolicno povezale/i nasilje nad ženama sa ljudskim pravima i naglasile/i da takvo nasilje predstavlja kršenje ljudskih prava. Ovaj period od 16 dana takode naglašava druge važne datume, ukljucujuci i 29. novembar – Medunarodni dan braniteljica ljudskih prava, 1. decembar – Svjetski dan borbe protiv AIDS-a i 6. decembar – Godišnjicu Montrealskog masakra.

Preko 4100 organizacija iz 172 zemlje ucestvuje u Kampanji 16 dana aktivizma protiv nasilja u porodici od 1991.godine.

U Crnoj Gori ova kampanja se vec duži niz godina obilježava putem organizovanja razlicitih aktivnosti koje imaju za cilj da podignu svijest javnosti o ovom problemu i pozovu sve relevantne subjekte i javnost da se ukljuce u suzbijanje nasilja u porodici i nasilja nad ženama.

Posebni ciljevi ovogodišnje kampanje su podizanje svijesti javnosti o Zakonu o zaštiti od nasilja u porodici, koji je stupio na snagu u avgustu 2010. godine i Protokolu o postupanju institucija u slucajevima nasilja u porodici, koji je potpisan 25. novembra 2011. godine, kao i postizanje bolje vidljivosti i uticaja koje na javnosti imaju aktivnosti multidisciplinarnih timova.

U julu 2012. godine UNDP (Program Ujedinjenih nacija za razvoj) sproveo je Studiju o nasilju u porodici i nasilju nad ženama u Crnoj Gori sa ciljem da se doprinese boljem razumijevanju nasilja u porodici i nasilja nad ženama, kao i njegovog uticaja na društvene odnose i razvoj društva uopšte. Takode, dobijeni podaci istraživanja predstavljaju osnove za konkretne promjene stavova u odnosu na problem nasilja i društvenih posljedica koje nasilje izaziva. Istraživanje javnog mnjenja je realizovano na uzorku od 1.103 ispitanika u 17 crnogorskih opština.

Neki od glavnih nalaza istraživanja:

- Svaka treca žena u Crnoj Gori žrtva je nekog vida nasilja.
- Velika vecina gradanki i gradana Crne Gore, njih cak 92%, smatra da postoji nasilje u porodici u Crnoj Gori.
- Nasuprot visokom procentu onih koji smatraju da postoji nasilje u porodici Crnoj Gori, samo mali procenat, njih 13%, je spremno da govori o licnom iskustvu sa nasiljem.
- Svaka treca osoba u Crnoj Gori ne bi bila spremna da prijavi nasilje u porodici.
- Svaka cetvrta osoba u Crnoj Gori smatra da je žrtva odgovorna za nasilje jer ga «izaziva svojim postupcima».
- U Crnoj Gori se cesto tolerišu «blaži» i prepoznaju samo eksplicitni oblici porodicnog nasilja.
- Žrtve nasilja u porodici najcešce su žene i djeca, dok su muškarci prepoznati kao nasilnici.
- Gradani i gradanke Crne Gore nedovoljno poznaju nadležnosti institucija koje se bave zaštitom žrtava nasilja jer smatraju da se treba obratiti policiji i centru za socijalni rad, a zanemaruju ulogu sudova i tužilaštva.
- Svaka cetvrta osoba u Crnoj Gori smatra da postoje situacije u kojima je fizicko nasilje opravdano.
- Svaka treca osoba u Crnoj Gori ne bi bila spremna da prijavi nasilje u porodici zbog niskog povjerenja u efikasnost institucija, straha, patrijarhalnog shvatanja porodicnih odnosa kao necega u šta se nipošto ne treba miješati, kao i zbog sumnje u to da se problem nasilja u porodici može zaustaviti i prevazici.

Slični članci

IZDVAJAMO IZ GALERIJA

SAVJET
DANA

Gušće trepavice

RECEPT
DANA

Punjene pileće šnicle

  • Najčitanije

  • Zanimljivo

  • Najviše lajkova

PRATITE NAS NA

KALKULATORI

O NAMA

Portal namijenjen ženama i svima koji žele da saznaju više o ženama. Mi smo tu, ne samo za modernu i savremenu ženu, nego i za one koje se ne osjećaju tako. Tu smo za majke, domaćice, poslovne žene, mlade i one u najboljim godinama. Svakodnevno spremamo za svakoga po nešto. Hvala vam što nas pratite ;)

PRATITE NAS NA

© 2011 zenasamja.me. Sva prava zadržana.