Pođi na kontrolu: Tu smo za tebe!

NVO Brini o sebi, tokom oktobra mjeseca 2021. godine, organizuje sedmu kampanju za prevenciju karcinoma dojke pod nazivom „Pođi na kontrolu“. Karcinom dojke je najčešća maligna bolest kod žena širom svijeta, dok su preventivni pregledi najefikasniji način za smanjenje broja oboljelih, a time i smrtnosti od karcinoma dojke. O značaju redovnih preventivnih pregleda, govori činjenica da je karcinom dojke izlječiv u 90% slučajeva ukoliko se otkrije na vrijeme.

Pođi na kontrolu: Tu smo za tebe!

Aktivnosti oktobarske kampanje usmjerene su na podizanje svijesti kod žena o brizi o sebi, o značaju preventivnih pregleda kroz redovne kontrole, veću informisanost o bolesti kroz edukacije, a sve u cilju smanjenja broja oboljelih žena i otkrivanje potencijalnih promjena u ranoj fazi. S obzirom na činjenicu da je kod žena često oboljenje i karcinom grlića materice, namjera kampanje je motivisati sve žene da obavljaju i redovne ginekološke preglede. S tim ciljem, NVO „Brini o sebi“ obezbjedila je partnerstvo sa skoro 30 ordinacija širom Crne Gore, koje će u toku oktobra mjeseca obavljati prevetivne preglede dojki i grlića materice po do 50% nižim cijenama. Na taj način ćemo omogućiti da i žene slabije platežne moći, jednom godišnje mogu sebi da obezbijede preventivni pregled u cilju otkrivanja promjena u ranoj fazi.

Kako smo svjedoci da je ženama, posebno iz socijalno ugroženih porodica, prioritet da prvenstveno zbrinu djecu i porodicu, a sebe i svoje zdravlje stave na posljednje mjesto, NVO „Brini o sebi“ obezbijediće besplatne preglede za žene iz socijalno ugroženih porodica.

Osim komunikacije koja je usmjerena na samu prevenciju, značajan dio ovogodišnje kampanje biće usmjeren na žene koje se liječe od karcinoma dojke, kao i ostalih vrsta karcinoma, u cilju destigmatizacije pacijentkinja i promjene svijesti u javnosti o samoj bolesti. Tim povodom, ovogodišnji slogan kampanje je „Tu smo za tebe!“. Tu smo za tebe kao porodica, tu smo za tebe kao društvo, tu smo za tebe kroz psihološku podršku u procesu liječenja, tu smo za tebe kroz obezbjeđivanje savremenih terapija za liječenje... Komunikacija će akcentovati podršku porodice pacijentkinjama, kao i podršku svih aktera uključenih u društveni život pacijentkinje i sam proces ozdravljenja, kao i podršku kompletne javnosti, kroz toleranciju i prihvatanje.Ovom dijelu kampanje, značajnu podršku daće Institut za onkologiju, kroz informisanje javnosti vezano za sam tok liječenja, tretman pacijentkinja, psihološku podršku koju dobijaju u toku samog procesa liječenja u okviru Instituta za onkologiju, kao i vezano za inovativne terapije kojim se pacijentkinje danas liječe, čime je procenat njihovog ozdravljenja značajno veći kao i kvalitet života u toku samog liječenja.

 „U Crnoj Gori se možemo pohvaliti dostupnošću savremenih terapija za pacijentkinje oboljele od karcinoma dojke, koje koje su napravile značajan pomak u liječenju – produžile su preživljavanje pacijenata uz očuvan ili poboljšan kvalitet života i značajno smanjile povratak bolesti. Rana dijagnostika i dostupnost inovativnih terapija za različite vrste kancera dojke su dvije ključne komponente za smanjenje stope umiranja od ove bolesti.“ – istakla je direktorka Instituta za onkologiju, dr Sanja Lekić.

„Zahvaljujući visoko efikasnim inovativnim terapijama možemo reći da je BC izliječiv u ranoj fazi bolesti. HER2 pozitivni rani karcinom dojke danas se sve češće liječi preoperativnom anti-HER2 terapijom, koja kod velikog broja pacijenata potpuno ukloni tumor prije operacije. Kod ovih pacijentkinja povratak bolesti je minimalan. Stope smrtnosti od karcinoma dojke u Evropi se smanjuju upravo zahvaljujući napretku u prevenciji, dijagnostici ali i značajnom napretku i uvodjenju inovativnih terapija. Što za pacijente sa karcinomom znači više lijepih trenutaka i momenata sa porodicom i prijateljima.“ – dodaje dr Lekić.

 

O značaju psihološke podrške osobama oboljelim od karcinoma, razgovarali smo sa mr Milenom Raspopović, psihološkinjom i psihoterapeutkinjom u Institutu za onkologiju.

„Saznanje da osoba boluje od raka neminovno predstavlja šok i za nju samu i za njene najbliže. Stiče se utisak gubitka kontrole nad sopstvenim životom i sveprisutne neizvijesnosti. Osoba prolazi kroz faze nevjerice, negacije, malodušnosti da bi došla do faze suočavanja sa bolešću i pomijeranja fokusa na raspoložive načine liječenja i borbe. U sklopu reakcije na saznanje o malignoj bolesti javljaju se emocije kao što  su strah, ljutnja, tuga... Uloga psihologa u radu sa oboljelima od raka je da im pomognu da prihvate sva ta  emocionalna stanja kao normalnu reakciju na neuobičajenu okolnost, da osjete slobodu da ispolje sopstvene emocije, kao i da im pomognu da u sopstvenom liječenju zauzmu proaktivni pristup, a da pritom uz liječenje ne zaborave da žive život. Psihološka podrška na Institutu za onkologiju obuhvata individualni rad u ambulantnim i hospitalnim uslovima, grupe podrške u hospitalnim uslovima, kao i rad sa  članovima porodice oboljelog. Psiholozi su tu da kroz različite faze bolesti i liječenja pruže razumijevanje, bezuslovno prihvatanje i poštovanje i podspiješe suočavanje i uspješnije prevladavanje distresa izazvanog izazovnom životnom situacijom u kojoj se pacijent nalazi.“

Sa ciljem  da se preduprijedi razvoj bolesti i potencijalna bolest otkrije u ranoj fazi, ključno je obavljati redovne preventivne preglede.

Sa ciljem motivisanja žena da redovno obavljaju preventivne preglede, skoro 30 ordinacija širom Crne Gore obezbijedile su do 50% niže cijene ultrazvučnih ili mamografskih pregleda, pregleda magnetnom rezonancom, kao i ginekoloških pregleda, a to su:

 • Codra hospital – u toku oktobra mjeseca obezbijeđen je popust od 50% na ultrazvuk dojki (cijena sa popustom 15 eura) i ginekološki pregled (cijena sa popustom 15 eura). PAPA test će se takođe raditi po cijeni od 15 eura.
 • Cenex Medical – obezbijeđen je popust od 50% na ultrazvučni pregled dojki u toku oktobra mjeseca
 • Ordinacija Natal - 50% popusta tokom oktobra mjeseca na ultrazvuk dojki (cijena sa popustom: 15 eura) i  pregled grlića materice, koji podrazumijeva kolposkopiju i PAPA test (cijena sa popustom: 35 eura)
 • PZU "EHO DIJAGNOSTIK" – ordinacije u Podgorici i Nikšiću - ultrazvučni pregled dojki u toku oktobra mjeseca, sa popustom, iznosće 20 €
 • PZU Diagnostica – u toku oktobra mjeseca obezbijedila je popust od 30% na sve analize tumorskih markera koji se rade u njihovoj laboratoriji (za dojku, jajnike, kao i za prostatu kod muškaraca). Osim toga, ultrazvuk dojki će koštati 20 eura u odnosu na redovnu cijenu od 30 eura, dok će ginekološki pregled sa ultrazvukom i kolposkopijom biti dostupan za samo 50 eura, u odnosu na redovnu cijenu od 95 eura. Kako je HPV virus prepoznat kao najčešći uzročnik karcinoma grlića materice, obezbijeđen je popust na HPV tipizaciju PCR metodom od 20%, pa se umjesto dosadašnjih 70 eura, ovo testiranje može obaviti za 56 eura.
 • Ordinacija Medan – oktobarski popust od 33% za kolposkopski pregled grlića materice i 33% za uz pregled dojki
 • Gea Medial Bar – po cijeni od 45 eura obezbijeđen je redovan preventivni pregled za žene, koji obuhvata: ginekološki pregled, ultrazvučni pregled male karlice, kolposkopiju, uzimanje PAPA testa i određivanje grupe vaginalnog sekreta.
 • Poliklinika Medicus Plus – popust od 50% na ultrazvučni pregled dojki tokom oktobarske kampanje
 • Mansa Medica Tivat - ultrazvuk dojki uz popust od 50% u toku oktobra mjeseca
 • Ginekološka ordinacija Šoć – ginekološki paket sa 50% popusta: ginekološki pregled, ginekološki ultrazvuk, kolposkopija  i papa test po cijeni od 60 eura (redovna cijena 120 eura) i radiološki paket: ultrazvuk dojki, štitne žlijezde i abdomena po cijeni od 60 eura (redovna cijena 90 eura)
 • PZU Life - specijalistički ginekološki pregled sa kolposkopijom u iznosu od 50 eura
 • Poliklinika Hipokrat – popust od 30% na pregled dojki magentnom rezonancom (cijena sa popustom – 161€)
 • Ars Medica - popust na ultrazvučni pregled dojki (cijena sa popustom 20 eura) i ginekološki pregled (kolposkopija i ultrazvučni pregled - 50 eura)
 • Mićunović Medical - ginekološki  pregled, kolposkopija i PA test sa  popustom  iznosi 40€, ginekološki pregled sa popustom od 50% je 10€, kolposkopski pregled sa popustom  50% - 20€ i PA test sa popustom  od 30% - 10,5 €. Cijena  Uz pregleda   je bez popusta. 
 • Consilium, Budva - popust od 50% na ultrazvučne preglede dojki i 50% na preventivni ultrazvučni pregled abdomena i štitaste žlijezde.
 • PZU Stojovic Herceg Novi - preventivne preglede grudi obezbjeđuje po cjeni od 10 €
 • Ordinacija Dr Rahović, Bijelo Polje -  ultrazvučni pregled dojki sa popustom od 50%
 • Ginekološka ordinacija Vita Feminae, Kotor - popust od 50% na preventivne preglede grlića materice (kao i tokom cijele godine). Paket usluga koji podrazumijeva ultrazvučni pregled, klinički pregled, Papanikolau test i kolposkopiju sa konsultacijom, po promotivnoj cijeni u toku oktobra mjeseca, iznosi 60 eura.
 • Ordinacija Bralić, Rožaje - popust od 50% na kolposkopiju, PAPA nalaz i ultrazvučni pregled dojki
 • Dr Masoničić Bar – u toku oktobra mjeseca preventvni ultrazvučni pregled dojki obavljaće se po cijeni od 15 eura, dok je takođe po 50% nižoj cijeni obezbijeđen i paket usluga sa popustom – kompletni ultrazvučni pregledi: dojka, abdomen, urogenitalni trakt  i štitasta žlijezda. Uslov za popust je obavezan pregled dojke. 
 • Catharum, Kotor - ultrazvuk dojki po cijeni od 20 eura tokom oktobra mjeseca
 • Specijalistička ginekološko – akušerska ambulanta „Dr Jadranka Mladenović“, Budva - 50% popusta na preventivne ginekološke preglede
 • A Medical, Bar - ultrazvuk dojki po cijeni od 20 eura
 • Ordinacija Hera – u toku oktobra mjeseca biće omogućen popust od 50% na kolposkopske preglede (cijena sa popustom je 15 eura) i 20 UZ pregleda dojki po sniženoj cijeni od 20 eura
 • Rezidencija zdravlja Kerber – obezbijediće ultrazvučni pregled dojki po cijeni od 20 eura. Paket "Ona", koji podrazimijeva ultrazvuk dojki i pregled hirurga za dojke iznosiće 50 eura, dok je paket “Sve za nju” (ultrazvuk dojki, ultrazvuk štitaste žlijezde, ginekološki ultrazvuk, kolposkopija i papa test) - 100€
 • Internos Medical Centar - tokom oktobra 20% popusta na ultrazvuk dojke i ginekloške preglede
 • PZU Specijalna bolnica Dr Medtim - usluga kolposkopije sa uzimanjem brisa grlića materice po cijeni od 25 EUR
 • Fertilis Tivat - preventivni pregled grlića maternice sa PAPA testom i analizom stepena čistoće vaginalnog sekreta  u oktobru iznosiće 20 eura
 • Eskulap Bar – popust od 40% na kompletan ginekološki pregled, koji uključuje: ginekološki pregled, ultrazvučni pregled i papanikolau test.

U cilju edukacije o načinima prevencije karcinoma dojke sa akcentom na brigu o sebi, kao i prethodnih godina, biće organizovana edukativna predavanja sa stručnim licima. Navedeno će se organizovati u saradnji sa doktorom radiologom, nutricionistom i psihologom, za sve zainteresovane društveno odgovorne kompanije i firme, koje za cilj imaju da svoje zaposlene informišu o samoj bolesti, čime bi se razbile predrasude i dobile relevantne informacije.

"Nadamo se da ćemo zajedničkim aktivnostima NVO Brini o sebi, partnera kampanje i brojnih medija, koji iz godine u godinu daju značajnu podršku podizanju svijesti kod žena kada je u pitanju karcinom dojki, podstaknuti žene da osim ovog oktobra, bar jednom godišnje rade preventivne preglede i da na taj način brinu o sebi i svom zdravlju na vrijeme", ističu iz NVO Brini o sebi.

Kampanja se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Crne Gore, uz podršku Instituta za onkologiju u okviru Kliničkog centra Crne Gore, dok su i ove godine partneri kampanje agencija Vision Event, kompanija Hoffmann-La Roche Ltd, Crnogorski Telekom i skoro 30 privatnih ordinacija širom Crne Gore.

Slični članci

IZDVAJAMO IZ GALERIJA

SAVJET
DANA

Ovo ih ubija na mrtvo

RECEPT
DANA

Kroketi sa šunkom

 • Najčitanije

 • Zanimljivo

 • Najviše lajkova

PRATITE NAS NA

KALKULATORI

O NAMA

Portal namijenjen ženama i svima koji žele da saznaju više o ženama. Mi smo tu, ne samo za modernu i savremenu ženu, nego i za one koje se ne osjećaju tako. Tu smo za majke, domaćice, poslovne žene, mlade i one u najboljim godinama. Svakodnevno spremamo za svakoga po nešto. Hvala vam što nas pratite ;)

PRATITE NAS NA

© 2011 zenasamja.me. Sva prava zadržana.